Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội được trang bị các hệ thống thiết bị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên.