Hotline: 024 3754 9429   |   
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cong-trinh-khoa-hoc" title="Công trình khoa học" rel="dofollow">Công trình khoa học</a>

Triển khai công tác sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, năm học 2022-2023 như sau:TTCác sự kiệnThời gian dự kiến1Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Viện, Bộ môn (cấp ...
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cong-trinh-khoa-hoc" title="Công trình khoa học" rel="dofollow">Công trình khoa học</a>

Các bài báo Quốc tế trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

TTTên bài báo Tác giả (liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)Tên tạp chí, Tập (năm xuất bản), trang và số chứng minh của bài báo (DOI)   Origin of enhanced magnetization in (La,Co) codoped BiFeO3 at the morphotropic phase boundaryT.H. Le, ...
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cong-trinh-khoa-hoc" title="Công trình khoa học" rel="dofollow">Công trình khoa học</a>

Các bài báo trên các tạp chí trong nước

TTTên bài báo Tác giả (liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)Tên tạp chí (Tập, năm xuất bản, trang, đường link đến website của tạp chí nếu có ….)  1Saturated Magnetization in Sm and Tb Doped La(Fe0.88Si0.12)13Vuong Van Hiep, Do Thi Kim ...
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cong-trinh-khoa-hoc" title="Công trình khoa học" rel="dofollow">Công trình khoa học</a>

Các bài báo/báo cáo Hội nghị

TTTên bài báo Lĩnh vực  Tác giả (liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)Tên hội nghị, tập/trang, thời gian tổ chức, nơi tổ chức (chỉ số ISBN, đường link đến website nếu có ….)  Kỷ yếu HN trong nước  1Vật liệu đa pha sắt tổ hợp định hướng ...
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cong-trinh-khoa-hoc" title="Công trình khoa học" rel="dofollow">Công trình khoa học</a>

Độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích

TTTên độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích Lĩnh vực  Tác giả  Ghi chú (số QĐ, ngày cấp/chấp nhận đơn, …)   Đã được cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, …  1Cảm biến nhạy từ trường dựa trên hiệu ứng từ giảo – áp điện và phương pháp chế tạo và linh ...
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cong-trinh-khoa-hoc" title="Công trình khoa học" rel="dofollow">Công trình khoa học</a>

Sản phẩm Khoa học công nghệ tham gia triển lãm

TTTên sản phẩm Lĩnh vực (Khoa học tự nhiên-Sự sống; Khoa học XHNV; Công nghệ-Kỹ thuật; Liên ngành)Tác giả (liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)Tên triển lãm, thời gian tổ chúc, nơi tổ chức (đường link đến website nếu có ….)  1Trạm thu ...
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.726
Hôm qua : 2.525
Năm 2024 : 31.003
Đối tác