1. Chương trình/ngành đào tạo: Kỹ thuật năng lượng
Mã trường: QHI
Mã nhóm ngành: CN13

➡ Thời gian đào tạo: 4,5 năm
➡ Bằng: Kỹ sư

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 và D01 (Toán, Anh hệ số 2)

Ngành Kỹ thuật năng lượng đào tạo kỹ sư có các kiến thức và kỹ năng về năng lượng, công nghệ kỹ thuật năng lượng, và thiết kế, chế tạo, vận hành hệ thống biến đổi và tích trữ năng lượng, quản lý và an toàn năng lượng, ứng dụng của năng lượng tái tạo trong dân sinh và công nghiệp.

 • Trang bị các kiến thức nền tảng liên quan đến năng lượng như Vật lý, Vật liệu tiên tiến và linh kiện, hóa sinh học, điều khiển, .... Nắm được các quy luật, nguyên lý, bản chất và mô phỏng các quá trình chuyển hóa về năng lượng.
 • Trang bị các kiến thức chuyên sâu như năng lượng mặt trời, bức xạ, biến đổi và tích trữ các nguồn năng lượng mới, chuyển hóa các dạng năng lượng, an toàn năng lượng, kiểm soát ô nhiễm, quản lý hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng, chính sách năng lượng, ...
 • Sinh viên có năng lực thiết kế, thử nghiệm vật liệu, kỹ năng lập trình và mô phỏng các bài toán liên quan đến hệ thống năng lượng; vận hành các trang thiết bị khoa học kỹ thuật chế tạo và nghiên cứu các bộ tích trữ, chuyển hóa năng lượng, các nguyên lý về chính sách và quản lý năng lượng.

 

📝 Các định hướng đào tạo:

 • Năng lượng mặt trời
 • Biến đổi và tích trữ các nguồn năng lượng mới
 • Quản lý và an toàn năng lượng

📝 Khi ra trường bạn có thể đảm nhiệm những vị trí sau:

 • Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên triển khai trong các tập đoàn hoạt động liên quan đến năng lượng như: năng lượng mặt trời, gió, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng truyền thống,...
 • Cán bộ tại các trung tâm/phòng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong các tập đoàn công ty trong và ngoài nước liên quan đến năng lượng.
 • Kiến trúc sư, quản lý, giám sát và khai thác về kỹ thuật liên quan đến năng lượng điện trong các dự án xây dựng.
 • Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học và Viện nghiên cứu
 • Tiếp tục học tập và nghiên cứu tại các trường đại học và Viện nghiên cứu trong nước, quốc tế.

 

2. Chương trình/ngành đào tạo: Vật lý kỹ thuật
Mã trường: QHI
Mã nhóm ngành: CN3

➡ Thời gian đào tạo: 4 năm
➡ Bằng: Cử nhân

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 và D01 (Toán, Anh hệ số 2)

Ngành Vật lý kỹ thuật đào tạo các kiến thức về vật lý hiện đại, công nghệ nano, và ứng dụng trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử - đo lường, y - sinh và môi trường. Các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử, Y Sinh, môi trường và năng lượng sạch.
Sinh viên được thực tập, nghiên cứu và tiếp cận thực tế tại các phòng thực hành hiện đại của trường, các cơ sở nghiên cứu liên kết về công nghệ nano; tư vấn, giám sát, phụ trách kỹ thuật thiết kế điều khiển lắp ráp các sản phẩm trong sản xuất công nghiệp, xét nghiệm ở các bệnh viện hay phân loại kiểm định chất lượng sản phẩm, phân tích vật liệu.

📝 Các định hướng đào tạo:

 • Công nghệ nano
 • Công nghệ quang tử
 • Vật lý tính toán

📝 Khi ra trường bạn có thể đảm nhiệm những vị trí sau:

 • Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn và có khả năng ứng dụng kiến thức để triển khai được các công việc liên quan trong lĩnh vực Vật Lý, Hóa học, Sinh học và công nghệ linh kiện micro Nano.
 • Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu.
 • Nghiên cứu vật liệu, linh kiện mới và công nghệ năng lượng tái tạo.
 • Cán bộ phụ trách kỹ thuật, sản xuất trong các tập đoàn, doanh nghiệp/công ty trong và ngoài nước.
 • Quản lý, tư vấn, thiết kế, đánh giá, vật liệu, vận hành thiết bị kỹ thuật cao.
 • Chuyên viên triển khai, chuyển giao và ứng dụng phát triển sản phẩm mới.
 • Hỗ trợ các dự án Khoa học công nghệ và hỗ trợ tư vấn cho các bộ ngành, tổ chức.
 • Cơ hội tiếp tục học tập tại nước ngoài (Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,...)