Hotline: (024) 3754 9429   |   
  • :
  • :
Chào mừng bạn đến với Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Các bài báo/báo cáo Hội nghị

TT

Tên bài báo

 

Lĩnh vực

 

Tác giả

(liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)

Tên hội nghị, tập/trang, thời gian tổ chức, nơi tổ chức (chỉ số ISBN, đường link đến website nếu có ….)

 
 

Kỷ yếu HN trong nước

 

 

1

Vật liệu đa pha sắt tổ hợp định hướng ứng dụng trong lưu trữ

thông tin

CN-KT

La Văn Năm, Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Huy Tiệp, Phạm Đức Thắng

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc (SPMS 2019), 02-04/11/2019, Quy Nhơn, VN, tr. 167

 

2

Sự phụ thuộc của tốc độ dịch chuyển vách đô men theo từ trường của màng mỏng đa lớp CoFeB/Pd

CN-KT

Quách Duy Trường, Chu Tiến Dũng, Phạm Đức Thắng

Kỷ yếu Hội nghị SPMS 2019, 02-04/11/2019, Quy Nhơn, VN, tr. 171

 

3

Nghiên cứu chế tạo nano bán dẫn ZnS:Mn bằng phương pháp đồng kết tủa với sự hỗ trợ của sóng siêu âm

CN-KT

Chu Tiến Dũng, Quách Duy Trường, Phạm Đức Thắng

Kỷ yếu Hội nghị SPMS 2019, 02-04/11/2019, Quy Nhơn, VN, tr. 179

 

4

A growth and characterization of micro hybrid halide perovskite

CH3NH3PbCl3 single crystals

CN-KT

Nguyen Huy Tiep, Pham Duc Thang

Kỷ yếu Hội nghị SPMS 2019, 02-04/11/2019, Quy Nhơn, VN, tr. 319

 

5

Thiết kế, chế tạo nguồn nuôi cho led chiếu sáng theo tiêu chuẩn Nhật Bản

CN-KT

Bùi Đình Tú, Trần Đức Huy, Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Nhật Minh, Nguyễn Văn Cường, Phạm Đức Thắng

Kỷ yếu Hội nghị SPMS 2019, 02-04/11/2019, Quy Nhơn, VN, tr. 366

 

6

Size – controlled synthesis and superparamagnetic
properties of fe3o4 nanoparticles

 

KHTN

N.T.T.Thao, Nguyen Dang Co, Bui Dinh Tu and N.T.Lan

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019)

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngày 2-4 tháng 11 năm 2019

 

7

Structural, magnetic and electrical properties of ho
and ni co-doped bifeo3 materials

 

KHTN

Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Bui Thi Thu, Le T. Mai Oanh,

Bui Dinh Tu, and Nguyen Van Minh

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019)

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngày 2-4 tháng 11 năm 2019

 

8

Ferroelectric and ferromagnetic properties of

Batio3-cofe2o4 composite material

KHTN

Huyen Nguyen Ngoc, Anh Ho Thi, Hong Nguyen Thi Minh,

Pham Duc Thang, Tu Bui Dinh

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019)

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngày 2-4 tháng 11 năm 2019

 

Báo cáo tại HN nhưng không đăng kỷ yếu

 

 

10

Using cross-polarization scheme microscope for photoluminescent application to point-of-care diagnostics

KHTN

Nguyen Nang Dinh, Nguyen Thi Dung, Nguyen Phuong Hoai Nam, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Dinh Lam, Trương Thi Ngoc Lien

 

The 6-th International Conf. Appl. Phys. & Application (CAEP-6), Thai Nguyen 22-26, Oct., 2019, O-23.

 

 

11

Nghiên cứu quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm xanh methylen sử dụng vật liệu tio2 chế tạo bằng phương pháp điện hóa

KHTN

Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Năng Định, Đặng Văn Thành

The 6-th International Conf. Appl. Phys. & Application (CAEP-6), Thai Nguyen 22-26, Oct., 2019, P– 09.

 

12

Nanocomposite materials for solid film solar cells and sensors,

 

KHTN

Nang Dinh Nguyen, Minh Long Lam, Phuong Hoai Nam Nguyen, Duc Cuong Nguyen, and Dinh Lam Nguyen

Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA) 10-12 Nov., 2019, GEM-1.2.

 

13

Studying hysteresis features of planar structure organolead trihalide perovskite solar cells using an electrical pre-poling technique,

KHTN

Duc Cuong Nguyen, Phuong Hoai Nam Nguyen , Nang Dinh Nguyen, Shin-Young Ryu , and Soonil Lee,

Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA) 10-12 Nov., 2019, GEM-2.3.

 

14

ZnO:Sn NRS/ITO composite films for photocatalyst

KHTN

T. Dung Nguyen , Duc Thien Trinh, Anh Tuan Duong, Dinh Tu Bui, T. Minh Hong Nguyen , Thanh Tung Nguyen, Nang Dinh Nguyen, and Dinh Lam Nguyen,

Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA) 10-12 Nov., 2019, AOP6.4.

 

15

Using centrifugal spinning method to separate carbon mesophase from Thai Nguyen coal tar pitch,

 

KHTN

S. T. Khanh Tran, Nang Dinh Nguyen, and Phuong Hoai Nam Nguyen

Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA) 10-12 Nov., 2019, PO2.24.

 

16

A rapid and highly efficient technique for preparing of nitrogen-doped TiO2 nanocrystals using sonoelectrochemical method,

 

KHTN

T. Khanh Van Nguyen, Nang Dinh Nguyen, Van Chien Nguyen, Nhat Huy Nguyen, and Van Thanh Dang,

Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA) 10-12 Nov., 2019, PO2.26.

 

17

Enhancement light absorption and photoluminescence quenching of hetero-junction based on blend conducing polymer, application for organic solar cells

 

KHTN

Duy Hoang Nguyen, Thi Huyen Nguyen and Phuong Hoai Nam Nguyen

Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA) 10-12 Nov., 2019, PO2.28.

 

18

Tổng quan về vật liệu sắt điện - sắt từ ứng dụng trong

Tích trữ năng lượng

KHTN

Nguyễn Ngọc Huyền, Bui Đình Tú, Phạm Đức Thắng

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019)

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngày 2-4 tháng 11 năm 2019

 

Tin liên quan
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.726
Hôm qua : 2.521
Năm 2022 : 25.709
Đối tác