Hotline: (024) 3754 9429   |   
 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Các bài báo Quốc tế trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus

TT

Tên bài báo

 

Tác gi

(liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)

Tên tạp chí, Tập (năm xuất bản), trang và số chứng minh của bài báo (DOI)

 
 
 1.  

Origin of enhanced magnetization in (La,Co) codoped BiFeO3 at the morphotropic phase boundary

T.H. Le, N.V. Hao,  N.H. Thoan, N.T.M. Hong, P.V. Hai, N.V. Thang, P.D. Thang, L.V. Nam, P.T. Tho, N.V. Dang, X.C. Nguyen

Ceramics International 45 (2019) 18480–18486

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.06.066

 
 1.  

Enhanced hardness of nickel coating reinforced functionalized carbon nanomaterials via an electrodeposition technique

Tran Van Hau, Pham Van Trinh, Nguyen Phuong Hoai Nam, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh and

Bui Hung Thang

Mater. Res. Express 6 (2019) 0850c4

DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab2551

 
 1.  

Enhanced magneto-transport and thermoelectric properties of MnP nanorod thin films grown on Si (1 0 0)

Anh-Tuan Duong, Thi Minh Hai Nguyen, Dinh-Lam Nguyen, Raja Das, Huu-Tuan Nguyen, Bach Thang Phan, Sunglae Cho

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 482 (2019) 287–291

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.03.072

 
 1.  

High thermoelectric power factor in SnSe2 thin film grown on Al2O3 substrate

Anh-Tuan Duong, Thi Minh Hai Nguyen, Dinh-Lam Nguyen, Raja Das, Huu-Tuan Nguyen, Bach Thang Phan, Sunglae Cho

Mater. Res. Express 6 (2019) 066420

DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab1031

 
 1.  

InGaP nano-pattern structure realized by thermally dewetted Au nanoparticles and anisotropic dry etching

Nguyen Dinh Lam

Current Nanoscience (2019) 16: 1.

DOI: 10.2174/1573413715666190620120554

 
 1.  

Structural transition, electrical and magnetic properties of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3 multiferroics

P.T. Phong, N.H. Thoan, N.T.M. Hong, N.V. Hao, L.T. Ha, T.N. Bach, T.D. Thanh, C.T.A. Xuan, N.V. Quang, N.V. Dang,T.A.Ho, P.T. Tho

Journal of Alloys and Compounds 813 (2020) 152245

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152245 

 
 1.  

Application of Graphene Silicone Grease in heat dissipation for the Intel Core i5 Processor

Mai Thi Phuong, Bui Anh Tuan, Trần Văn Hậu, Pham Van Trinh, Nguyen Nang Dinh,
Phan Ngoc Minh, Bui Hung Thang

International Journal on Informatics Visualization

Vol. 3 (2019) No. 2-2, 222-226

DOI: http://dx.doi.org/10.30630/joiv.3.2-2.260 

 
 1.  

Strain-dependent structure and Raman behaviours in the heavy-ion irradiated manganite at extreme low dose

 

Hoàng Nam Nhật, Phạm Đức Huyền Yến, Nguyễn Thế Nghĩa

Scientific Reports 9, 19204 (2019)

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-55638-1

 

 
 1.  

Light intensity-dependent variation in defect contributions to charge transport and recombination in a planar MAPbI3 perovskite solar cell

 

 

Shin Young Ryu, Duc Cuong Nguyen, Na Young Ha, Hui Joon Park, Y. H. Ahn, Ji-Yong Park, Soonil Lee

 

 

Scientific Reports 9, 19846 (2019)

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-56338-6 

 
 1.  

Meander anisotropic magnetoresistance bridge geomagnetic sensors

 

L.K. Quynh, B.D. Tu,­­­ N.T. Thuy, D.Q. Viet, N.H. Duc, A.T. Phung, D.T. Huong Giang

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 4, 327-332, 2019

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2019.04.007

 
 1.  

Simple planar Hall effect-based sensors for low-magnetic field detection

 

Le Khac Quynh, Nguyen The Hien, Nguyen Hai Binh, Tran Tien Dung, Bui Dinh Tu, Nguyen Huu Duc and Do Thi Huong Giang

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 10, 025002, 2019

DOI: https://doi.org/10.1088/2043-6254/ab1072

 
 1.  

Characterization of performance parameters of organic solar cells with a buffer ZnO layer

Nguyen Nang Dinh, Hyung-Kook Kim, Nguyen Dinh Lam, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Phuong Hoai Nam

Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 10 (2019) 015005 (5pp)

DOI: https://doi.org/10.1088/2043-6254/aafda1

 
 1.  

Effect of Crystallization Temperature on Energy-Storage Density and Efficiency of Lead-Free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 Thin Films Prepared by Sol-Gel

Nguyen Dang Co, Le Viet Cuong, Bui Dinh Tu, Pham DucThang, Luong Xuan Dien, Vu Ngoc Hung, Ngo Duc Quan,

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, Volume 4, Issue 3, September 2019, Pages 370-375 (ISI)

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2019.04.008

 
 1.  

Effect of Graphene Nanoplatelet Concentration on the Thermal Conductivity of Silicone Thermal Grease

M.T. Phuong, P.V. Trinh, N.V. Tuyen, N.N. Dinh, P.N. Minh, N.D. Dung, B.H. Thang

Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 11 No 5, 05039 (4pp) (2019)

DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.11(5).05039

 

Quốc tế khác

 
 1.  

Compressibility of a periodic structure of atomic hydrogen

Hoang Nam Nhat,

Int. Res. J. Eng. Technol. (2019). ISSN: 2395-0056

 
Tin liên quan
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.726
Hôm qua : 2.521
Năm 2022 : 25.709
Đối tác