Hotline: (024) 3754 9429   |   
  • :
  • :
Chào mừng bạn đến với Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Các bài báo trên các tạp chí trong nước

TT

Tên bài báo

 

Tác giả

(liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)

Tên tạp chí (Tập, năm xuất bản, trang, đường link đến website của tạp chí nếu có ….)

 
 

1

Saturated Magnetization in Sm and Tb Doped La(Fe0.88Si0.12)13

Vuong Van Hiep, Do Thi Kim Anh, Ngac An Bang, Hoang Nam Nhat*, Huynh Dang Chinh

VNU J.Sci.Math-Phys. T-35 No 2 (2019) 1-11.

ISSN 0866 - 8612

 

2

Absorption of electromagnetic waves by Fe3O4/paraffin

composite materials

Nguyen Thi Minh Hong, Nguyen Van Duy, Nguyen Dang Co, Bui Dinh Tu, Pham Duc Thang

Communications in Physics, Vol. 29, No. 1 (2019), pp. 63-69. DOI:10.15625/0868-3166/29/1/13304

 

3

Influence of Sr doping on magnetic and magnetocaloric properties of Nd0.6Sr0.4MnO3

Thi Anh Ho, Huyen Ngoc Nguyen, Thang Duc Pham

VNU-Journal of Science: Mathematics and Physics, accepted for publication, 2019

 

4

Optical simulation of planar CH3NH3PbI3 perovskite solar cells

Nguyen Duc Cuong

VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 2019, 35(3), 98–106.

https://doi.org/10.25073/2588-1124/vnumap.4349

 

5

Ligh absorption and photoluminescence quenching properties of bulk heterojunction materials based on the blend Poly(N-vinylcarbazone)/Poly(N-hexylthiophene)

Phan Dinh Long, Nguyen Nang Dinh, Nguyen Phuong Hoai Nam

Communications in Physics, Vol. 29, No. 1 (2019), pp. 55-61.

DOI:10.15625/0868-3166/29/1/13228

 

6

Ứng dụng phương pháp nghiền bi năng lượng cao để nâng cao hiệu quả phân tán vật liệu graphen đa lớp trong chất lỏng

Trần Văn Hậu, Phạm Văn Trình, Nguyễn Phương Hoài Nam, Cao Thị Thanh, Vũ Đình Lãm, Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh

Hue University Journal of Science: Natural Science, Vol 128, No 1C (2019).

DOI: 10.26459/hueuni-jns.v128i1C.5294

 

7

Raman Signal Enhancement of Rhodamine 6G on Gold Nanoparticles for Detecting Chemical Residues

Nguyen Kien-Cuong

VNU Journal of Science: Mathematics-Physics

(submitted)

 

8

Influences of PbS quantum dot layers on power conversion efficiency of single junction GaAs solar cells

Nguyen Dinh Lam

VNU Journal of Science: Mathematics – Physics

 

9

Influences of growth durations on characteristics of NaYF4 :(Yb,Tm) upconversion material

Dung T. Nguyen, Thanh H. Van , Nguyen Dinh Lam

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology (accepted)

 

10

Effect of pre-alloy composition on the content of ferromagnetic phase of MnBi melt-spun ribbons

Truong Xuan Nguyen, Ca Xuan Nguyen, Tung Thanh Nguyen, Vuong Van Nguyen

Vietnam Journal of Science and Technology

ISSN No. 2525-2518.

 

 

11

Fabrication of Microchannels by Using the CO2 Galvo Laser Marking Machine and Thermo-mechanical Sealing Method

Ho Anh Tam, Nguyen Viet Hung, Nguyen Huu Duc, Do Thi Huong Giang

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 2 (2019) 1-9

https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4913

 

12

Research and Development of Mobile Marine Satellite Antenna System in Vietnam

Ho Anh Tam, Do Thi Huong Giang, Dang Van Muoi, Nguyen Dinh Van, Nguyen Viet Hung, Nguyen Huu Duc.

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 2 (2019) 1-21

https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4903

 

Tin liên quan
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.726
Hôm qua : 2.521
Năm 2022 : 25.709
Đối tác