Hotline: 024 3754 9429   |   

Đề cương phỏng vấn chuyên môn trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo phương thức xét tuyển (Ngành Vật liệu và linh kiện nano)

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THUỘC KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO

Phần I. Đánh giá động cơ và mục đích học tập của thí sinh

 • Lý do tiếp tục theo học bậc thạc sĩ theo chuyên ngành đăng ký;
 • Lý do chọn Trường Đại học Công nghệ, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano là địa chỉ học tập bậc thạc sĩ;
 • Định hướng nghiên cứu mong muốn được thực hiện trong thời gian học tập bậc thạc sĩ;
 • Sự tìm hiểu của thí sinh về nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành đăng ký;
 • Kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh trong quá trình nghiên cứu/học tập/công tác tại các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự tuyển;
 • Kiến thức, kỹ năng thí sinh đã được trang bị/chuẩn bị cho quá trình học tập bậc thạc sĩ;
 • Kiến thức, kỹ năng thí sinh mong muốn được trang bị trong quá trình học và định hướng nghề nghiệp của thí sinh;
 • Kế hoạch học tập của thí sinh dự kiến trong thời gian đào tạo để hoàn thành chương trình học đúng hạn (về việc sắp xếp thời gian tham gia học tập theo kế hoạch của Nhà trường, khả năng nghiên cứu khoa học, …).

Phần II. Đánh giá kiến thức, năng lực chuyên môn

 1. Kiến thức cơ bản, cơ sở
 • Các khái niệm cơ bản liên quan đến chuyên ngành đăng ký bao gồm các lĩnh vực:
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Vật liệu
  • Linh kiện
  • Năng lượng
 • Các hiểu biết cơ bản liên quan đến định hướng nghiên cứu dự định thực hiện;
 • Đánh giá khả năng nhận diện, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, năng lực tư duy logic, năng lực phản biện của thí sinh.
 1. Kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu biết của thí sinh (bao gồm kiến thức và kỹ năng) mà thí sinh tìm hiểu được hoặc thông qua kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình nghiên cứu/học tập/công tác của thí sinh liên quan đến chuyên ngành dự tuyển;
 • Các kiến thức mở rộng trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Vật liệu và linh kiện thí sinh đăng ký dự tuyển;
 • Các kiến thức mở rộng mang tính thời sự liên quan đến chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano, xu hướng phát triển của ngành.

Phần III. Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Năng Ðịnh, Ðại cương khoa học vật liệu, NXB ÐHQGHN, Hà Nội – 2013;
 • James F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers, NXB Prentice Hall, 2014;
 • Nguyễn Phú Thùy, Vật lý các hiện tượng từ, NXB ĐHQG HN, Hà Nội – 2004;
 • Nguyễn Ðức Chiến, Nguyễn Vãn Hiếu, Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử, NXB Bách khoa, Hà Nội – 2007;
 • William D. Callister and David G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction, NXB Wiley, 2013.
 • Các chương trình đào tạo sau đại học thuộc Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, http://fepn.uet.vnu.edu.vn/.
Lượt xem: 15
Tin liên quan
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 2.763
Hôm qua : 2.556
Năm 2024 : 31.103
Đối tác