Hotline: 024 3754 9429   |   

Đăng ký công trình tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm học 2023-2024

Theo Thông báo số 1 về việc triển khai công tác sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công nghệ, Nhà trường tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (SVNCKH) nhằm giúp cho sinh viên làm quen và tham gia vào hoạt động NCKH với các thầy cô cũng như sớm có định hướng cho KL/ĐATN. Khoa VLKT&CNNN thông báo kế hoạch đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Khoa năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ

 

STT

Thời gian

Nội dung

1.

01/02 -15/02/2024

–         Sinh viên nộp đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn theo link: https://forms.gle/EY2K5xpiXrBBLaxd9

2.

27/02/2024

–         Khoa tập hợp danh sách sinh viên, đề tài, cán bộ hướng dẫn

  

Sinh viên nộp báo cáo về VPK (Phòng 2.2E4) gồm:

–          01 quyển báo cáo theo mẫu gửi kèm tại MaubaocaoSVNCKH_cap-khoa.doc

–          01 file .doc toàn văn báo cáo gửi qua email Khoa VLKT&CNNN (vlkt-cnnn@vnu.edu.vn)

3.

20/2/2024

Khoa gửi báo cáo của sinh viên đến các cán bộ Phản biện

4.

27/02/2024

Khoa thu các phản biện trong đó có ý kiến đồng ý hay không đồng ý cho sinh viên báo cáo tại hội nghị

5.

03/03/2024

Công bố danh sách sinh viên tại từng tiểu ban và địa điểm báo cáo

6.

06-15/3/2024

Khoa tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa

 

 

Họp hội đồng thẩm định cấp Khoa và công bố kết quả

Đề nghị sinh viên chủ động liên hệ với các Thầy/Cô để được nhận hướng dẫn và đăng ký tham dự tại  https://forms.gle/EY2K5xpiXrBBLaxd9  chậm nhất 12/02/2024.

Chú ý:
1. Nếu nhóm có nhiều sinh viên cùng thực hiện thì bạn trưởng nhóm đại diện đăng ký và liệt kê đầy đủ danh sách nhóm
2. Sinh viên đạt giải tại hội nghị SVNCKH cấp Khoa có thể được đề xuất tham dự tại hội nghị cấp Trường. Nếu đạt giải cấp Trường, sinh viên có thể được sử dụng kết quả NCKH thay cho một học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

 

Lượt xem: 353
Tin liên quan
Thông báo
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 2.733
Hôm qua : 2.578
Năm 2024 : 29.177
Đối tác