Hotline: 024 3754 9429   |   

Kế hoạch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 5/2024

Thực hiện Kế hoạch học tập đại học năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo (ĐT) trân trọng thông báo kế hoạch chuẩn bị và chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2024 (sau đây gọi là ĐA/KLTN) cho SV các ngành học trong trường như sau:

TT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Các đơn vị rà soát và gửi danh sách SV cần được điều chỉnh thông tin đề tài ĐA/KLTN cho Phòng ĐT để trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Hạn cuối

23/04/2024

(Thứ ba)

Các đơn vị gửi bản điện tử gửi về  email: dungnn09@vnu.edu.vn

2

Căn cứ vào danh sách và tiến độ hoàn thành ĐA/KLTN của SV, các đơn vị thực hiện các công việc sau:

- Gửi Danh sách SV không được bảo vệ ĐA/KLTN tại các Hội đồng (kèm theo lý do) cho Phòng ĐT để chuẩn bị Quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Phân công cán bộ phản biện ĐA/KLTN (CTĐT chuẩn mỗi ĐA/KLTN 1 cán bộ phản biện, CTĐT CLC mỗi ĐA/KLTN 2 cán bộ phản biện) và gửi cho Phòng ĐT.

- Các đơn vị căn cứ vào số SV được bảo vệ ĐA/KLTN tại mỗi đợt để đề xuất số lượng Hội đồng chấm ĐA/KLTN và giới thiệu nhân sự, đề nghị Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN theo từng Khoa/Viện (mỗi Hội đồng gồm 5 thành viên trở lên).

Hạn cuối

08/05/2024

(Thứ tư)

Các đơn vị gửi bản điện tử gửi về email:  dungnn09@vnu.edu.vn

3

Phòng ĐT rà soát các điều kiện, trình Ban Giám hiệu ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định kết quả.

Hạn cuối

14/05/2024

(Thứ ba)

 

4

Các đơn vị cử cán bộ đến Phòng ĐT nhận các giấy tờ, văn bản liên quan đến buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

17/05/2024

(Thứ sáu)

Liên hệ: CV Nguyễn Ngọc Dũng

5

- SV gộp ĐA/KLTN và tóm tắt ĐA/KLTN thành 1 file duy nhất, tải lên phần mềm hỗ trợ công tác chấm ĐA/KLTN (hướng dẫn tại phụ lục 1)

- Cán bộ hướng dẫn xác nhận ĐA/KLTN của SV trên phần mềm hỗ trợ công tác chấm ĐA/KLTN (hướng dẫn tại Phụ lục 2)

- Sinh viên nhận tại Văn phòng Khoa/Viện Giấy mời phản biện, Bản nhận xét hướng dẫn/phản biện.

20/05 ¸ 24/05/2024

 (Thứ hai ¸ Thứ sáu)

- Cán bộ hướng dẫn không xác nhận thông qua ĐA/KLTN thì SV chưa được chấp nhận bảo vệ tại Hội đồng.

- Đơn vị không sử dụng phầm mềm hỗ trợ công tác chấm ĐA/KLTN thì thu ĐA/KLTN (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn), bản tóm tắt ĐA/KLTN.

 

6

- SV chuyển Mẫu nhận xét hướng dẫn, Mẫu nhận xét phản biện và Giấy mời phản biện tới cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện.

- Đơn vị tổ chức kiểm tra chương trình, sản phẩm (nếu có) và đề xuất địa điểm của từng Hội đồng (có sự thống nhất với các phòng HCQT và ĐT).

20/05 ¸ 24/05/2024

(Thứ hai¸Thứ sáu)

- SV không chuyển ĐA/KLTN và các giấy tờ liên quan trong thời gian quy định cho cán bộ hướng dẫn, phản biện thì SV phải tự chịu trách nhiệm.

- Các đơn vị lập lịch kiểm tra chương trình cụ thể và thông báo cho SV thực hiện.

8

Chấm ĐA/KLTN tại các Hội đồng

27/05 ¸ 31/05/2024

(Thứ hai¸Thứ sáu)

- Hội đồng làm việc tập trung tại Trường.

- Đề nghị cán bộ hướng dẫn/phản biện nếu chưa nhận xét ĐA/KLTN (theo hướng dẫn tại phụ lục 2, phụ lục 3) thì gửi bản cứng nhận xét cho Thư ký vào buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

9

Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN theo từng Khoa/Viện họp và đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc.

Hạn cuối

04/06/2024

(Thứ ba)

 

10

Các đơn vị nộp điểm và danh sách ĐA/KLTN xuất sắc đã được thẩm định và toàn bộ Hồ sơ chấm cho Phòng ĐT.

Hạn cuối

06/06/2024

(Thứ năm)

LH: CV Nguyễn Ngọc Dũng

11

Các đơn vị thu ĐA/KLTN (quyển bìa cứng) cùng với bản điện tử sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận đã chỉnh sửa của cán bộ hướng dẫn.

Hạn cuối

11/06/2024

(Thứ ba)

- Quyển bìa cứng và bản điện tử lưu ở đơn vị.

- Các đơn vị gửi bản điện tử về phòng Đào tạo (qua địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn)

- SV không nộp ĐA/KLTN (quyển bìa cứng và bản điện tử) sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn, thì SV sẽ nhận điểm F.

- Sau khi hết thời hạn, các đơn vị lập danh sách SV nhận điểm F do không hoàn thành hồ sơ sau bảo vệ và gửi về Phòng ĐT (qua email dungnn09@vnu.edu.vn) trước ngày 13/06/2024.

Lưu ý: Tên đề tài, người hướng dẫn phải trùng khớp với nội dung trong Quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt (trường hợp bắt buộc cần thay đổi thì phải có đề nghị của cán bộ hướng dẫn, có ý kiến đồng ý của Khoa/Viện).

Lượt xem: 141
Tin liên quan
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 2.878
Hôm qua : 2.632
Năm 2024 : 33.956
Đối tác