Hotline: 024 3754 9429   |   

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo – Áp điện và kỹ thuật GPS” của PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang nghiệm thu xếp loại xuất sắc

Ngày 21/10/2020 đề tài cấp quốc gia ĐTĐL.CN-02/17 “Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo – Áp điện và kỹ thuật GPS” do PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang làm chủ nhiệm được tổ chức nghiệm thu và xếp loại xuất sắc.

Thông tin chi tiết theo đường link sau:

https://uet.vnu.edu.vn/event/de-tai-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-cua-nhom-nghien-cuu-truong-dai-hoc-cong-nghe-nghiem-thu-xep-loai-xuat-sac/

Lượt xem: 896
Tin liên quan
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.726
Hôm qua : 2.520
Năm 2024 : 31.003
Đối tác